Marie: Zamiast siać wszędzie nienawiść, spróbujcie odpowiadać dobrocią

Choć 11 listopada powinno być radosnym świętem, łączących wszystkich z polskim obywatelstwem, to tak nie jest. Co roku rodzi się dyskusja na temat prawdziwej „polskości” i sposobu celebracji tego święta. W tym roku również wydarzenia podczas Marszu Niepodległości budzą ogromne…